Οδηγίες από την Ε.Ο.Ο για τους Οδοντιάτρους για τον Covid-19

Επικαιροποιημένες οδηγίες της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας_28/4/2020_Covid19

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Σας κοινοποιούμε άμεσα τις οδηγίες προς τους οδοντιάτρους, τους εργαζόμενους στα οδοντιατρεία και τους ασθενείς που εξέδωσε σήμερα η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Δεδομένου ότι η ασφαλής λειτουργία του εκάστοτε ορθοδοντικού ιατρείου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (μέγεθος ιατρείου, αριθμός εδρών, βοηθητικό προσωπικό, ωράριο, κτλ), θα πρέπει ο υπεύθυνος ορθοδοντικός να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα-εξατομικευμένα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών μας, του βοηθητικού προσωπικού και των οικογενειών μας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ορθοδοντικά ιατρεία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της American Association of Orthodontists (https://www1.aaoinfo.org/covid-19/) [επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο: when your office reopens].

Η σταδιακή επιστροφή στη ΝΕΑ πραγματικότητα επιβάλλει την προσαρμογή όλων μας!

Καλή δύναμη,

Συναδελφικά,

Το ΔΣ του ΕΣΟΕ 

Επισυναπτόμενα

1. 879 a, 28-4-20, συν. 1_ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ και ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ_ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

2. 879 b, 28-4-20, συν. 2_Ενδεικτική βιβλιογραφία

3. 879 c, 28-4-20, συν. 3_ Επικ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ενισχ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ στο οδτρείο λόγω COVID-19

 


Εκτύπωση