Αρχαιρεσίες στον Επαγγελματικό Σύλλογο Ορθοδοντικών Ελλάδος (Ε.Σ.Ο.Ε.)

Σας γνωστοποιούμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Συλλόγου Ορθοδοντικών Ελλάδος που προέκυψε από τις εκλογές της 6ης Απριλίου 2019, συγκροτήθηκε σε Σώμα την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και η σύνθεσή του για την επόμενη τριετία 2019-2022, έχει ως εξής: