Μητρώο Ορθοδοντικών

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σας ενημερώνουμε ότι μετά από συντονισμένη παρέμβαση όλων των συναδέλφων Ειδικών Ορθοδοντικών ( Προέδρων & Εκπροσώπων Οδοντιατρικών Συλλόγων) που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στις 19 & 20 Ιανουαρίου στην Αθήνα, εγκρίθηκε από το Σώμα η πρόταση για τη δημιουργία του Μητρώου των Ειδικών Ορθοδοντικών, ως καταστατική αρμοδιότητα της Ε.Ο.Ο.