Σημαντική επιτυχία του Ε.Σ.Ο.Ε.: εξαίρεση του διαχωριστή αμαλγάματος από τα ορθοδοντικά ιατρεία

Μια πολύ σημαντική επιτυχία του Ε.Σ.Ο.Ε. είναι η εξαίρεση του διαχωριστή αμαλγάματος από τα ορθοδοντικά ιατρεία, παρακάτω μπορείτε να δείτε όλο το υλικό που έχει σχέση με αυτή την επιτυχία