Σημαντική επιτυχία του Ε.Σ.Ο.Ε.: εξαίρεση του διαχωριστή αμαλγάματος από τα ορθοδοντικά ιατρεία

Μια πολύ σημαντική επιτυχία του Ε.Σ.Ο.Ε. είναι η εξαίρεση του διαχωριστή αμαλγάματος από τα ορθοδοντικά ιατρεία, παρακάτω μπορείτε να δείτε όλο το υλικό που έχει σχέση με αυτή την επιτυχία

 

Επιστολή ΕΣΟΕ προς Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία για την εξαίρεση του διαχωριστή αμαλγάματος από τα ορθοδοντικά ιατρεία (επιστολή 27/6/2019 πατήστε εδώ & επιστολή 4/3/2019 εδώ)

Απάντηση της Ε.Ο.Ο προς τον Ε.Σ.Ο.Ε. (πατήστε εδώ) για την εξαίρεση των ορθοδοντικών από τη χρήση διαχωριστή αμαλγάματος. Διαβάστε εδώ την ενημερωτική εγκύκλιο. 

Ευχαριστήρια επιστολή Ε.Σ.Ο.Ε (πατήστε εδώ).


Εκτύπωση